ARACILIK FAALİYETLERİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ ARACILIK FAALİYETLERİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

GENEL ESASLAR:

Yatırımcılarımızdan tahsil edilecek ücret, komisyon ve masraflara ilişkin esaslar bu dokümanda belirtmiştir.

1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte; tahsilat detayları ve zamanları tablomuzda yer almaktadır.

2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir. Tablodaki oran ve tutarlar azami oran ve tutarları ifade etmektedir.

3. Uluslararası Piyasalar Takas, Saklama ve İşlem komisyonlarında, İşlemin muhteviyatına göre muhabir/karşı taraf tarifeleri değişiklik gösterebilmektedir; bu sebeple ilgili işlemler için, Şirketimiz işlem maliyetleri dikkate alınarak ücretler tahsil edilmektedir. Farklı piyasalarda uygulanan takas ve saklama ücret tarifelerini öğrenmek için Yatırım Temsilcisiniz ile irtibata geçilmelidir.

4. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte, ayrıca, Şirketimiz internet sitesinde ( https://www.marbasmenkul.com.tr/duyurular/ucret-komisyon-masraf-2020 ) de yayınlanmaktadır.


Takas ve Saklama İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Pay Senedi Saklama Ücreti (Halka Açık)

0.0003(yıllık oran)

Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır

Pay Senedi Saklama Ücreti (Halka Kapalı)

0.00075(yıllık oran)

Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır

Byf, Varant, Öst Saklama Ücreti

0.0005(yıllık oran)

Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır

Borçlanma Araçları Saklama Ücretleri

0.00075(yıllık oran)

Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır

Aylık Bakım Ücreti

0.06 TL

Hesabın aktif statüsündeki gün sayısı komisyon ile çarpılarak aylık alınmaktadır.

Hesap Açılış Ücreti

3 TL

Aktif statüsündeki hesaptan alınmaktadır

Şifre Gönderim Ücreti(saklama)

10 TL

Yatırım Talebi sonrası işlem sırasında gönderi başına alınmaktadır

Takas İşlemleri Borç Kapama Ücreti

0.05 TL

Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.

Rehin Teminat İşlemleri

0.25 TL

Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.

Temettü Dağıtım Komisyonu

0.001(işlem bazlı oran)

Temettü olarak ödenen tutar üzerinden işlem anında alınmaktadır.

Dış Kuruma Giden Pay Virmanı (Halka Açık)

2 TL

Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.

Kurum İçi Virman

0.75 TL

Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır.

Pay, Varant BYF alım-satım Düzeltme İşlemleri

1 TL

İşlem anında kayıt sayısına göre alınmaktadır

Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti (Halka Açık)

0.001 (işlem bazlı oran)

Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri üzerinden işlem anında alınmaktadır

Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti (Halka Kapalı)

0.001 (işlem bazlı oran)

Sermaye artırımından alınan payların nominal
değeri üzerinden işlem anında alınmaktadır

Sermaye Piyasası İşleminin Yasaklı Paydan Dönüşüm Ücreti

0.001 (işlem sayısı)

İşlem sayısı kadar işlem anında alınmaktadır

Borsada İşlem Görebilir Niteliğe Dönüştürme Ücreti

15 TL

İşlem sayısı kadar işlem anında alınmaktadır

Teminat Saklama Komisyonu

0.002 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Sgmk İtfa Komisyonu

0.002 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Şartlı Virman Komisyonu

6 TL

İşlem sayısı kadar işlem anında alınmaktadır

Virman Komisyonu

2TL

İşlem sayısı kadar işlem anında alınmaktadır

İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Pay Senedi Alım/Satım Komisyonu

0.002 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmakta olup, İşlem Hacmi ve Portföy Değerine göre değişen oranlar uygulanabilmektedir. İşlem başına asgari 0,01 TL komisyon alınmaktadır. Detayları Yatırım Temsilcisi aracılığı ile öğrenebilirsiniz.Toplu , özel işlem statüsünde ortaklık payına etkisi olabilecek işlemlere ait komisyon detayları işlem bazlı bu tablo dışında değerlendirilmektedir.

Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyattan)

Pay Emir İptal 0-5 Saniye Komisyon Oranı: 0.00004
Pay Emir İptal 6-10 Saniye Komisyon Oranı : 0.00005
Pay Emir İptal 11-** Saniye Komisyon Oranı: 0.00007

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyat dışı)

0.00003 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Viop Alım Satım İşlemleri

0.001 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmakta olup, İşlem Hacmi ve Portföy Değerine göre değişen oranlar uygulanabilmektedir. Detayları Yatırım Temsilcisi aracılığı ile öğrenebilirsiniz.

Devlet tahvili/Hazine Bonosu/Özel Sektör Tahvili İşlemleri

0.00005 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00004 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Diğer Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00003 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

TL/REF Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00004 (işlem bazlı oran)

Parasal büyüklük üzerinden, işlem anında alınmaktadır

Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00004 (işlem bazlı oran)

Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır.

Diğer Opsiyon Sözleşmeleri Borsa Payı

0.00003 (işlem bazlı oran)

Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır.

Varant Alım Satım İşlemleri

0.002 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Pay Piyasası Borsa Payı Ücreti

0.000025 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Varant Borsa Payı Ücreti

0.00004 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Varant Alım Satım İşlemleri

0.002 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Pay Piyasası Borsa Payı Ücreti

0.000025 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Varant Borsa Payı Ücreti

0.00004 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Kesin Alım Satış İşlemleri Borsa Payı Ücreti

0.0000015 (işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır

Repo Ters Repo Pazarı Borsa Payı Ücreti

0.000005(işlem bazlı oran)

İşlem hacmi bazlı, repo süreci çarpanı ile alınmaktadır

Ödünç Alma/Verme İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri


Ödünç alma-verme işlemlerinde, ödünç alana-verene ödenen komisyon tutarının %25’i

Ayrıca, ödünç işlemlerinde vadeye göre değişen şekilde Ödünç Alma/Verme işlem ücreti başlığıyla vadelere göre değişen şekilde aşağıdaki masraflar alınır.

• Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde yüzbinde 6
• Vadesi bir hafta olan işlemlerde yüz binde 1,2
• Vadesi iki hafta olan işlemlerde binde 2,4
• Vadesi üç hafta olan işlemlerde binde 3,6
• Vadesi bir ay olan işlemlerde binde 4,2
Vadesi iki ay olan işlemlerde binde 8,4
• Vadesi üç ay olan işlemlerde binde 1,26
• Vadesi altı ay olan işlemlerde binde 2,52
• Vadesi dokuz ay olan işlemlerde binde 3,78
• Vadesi bir yıl olan işlemlerde binde 5.74’tür

Tüm meblağlara %5 BSMV eklenir.

İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır

Nakit İşlem Komisyonları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Marbaş Menkul Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri ( Türk Lirası, Yurt içi)


Marbaş Menkul İnternet Şubesi aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri ( Türk Lirası, Yurt içi)

İŞLEM TUTARI MASRAF TUTARI
0 TL - 1.000 TL 5 TL
1.001 TL- 50.000 TL 10 TL
50.001 TL - 100.000 TL 85 TL

100.001 TL – üstü TL 100 TL

İŞLEM TUTARI MASRAF TUTARI
0 TL - 1.000 TL 1 TL
1.001 TL- 50.000 TL 2 TL
50.001 TL - 100.000 TL 2,5 TL

100.001 TL – üstü TL 2,5 TL

Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. İnternet üzerinden para transfer üst limiti günlük 150.000 TL dir.

Yabancı Para Transfer İşlem Ücreti

Nakit, Giriş / Çıkış: (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden) %0,050 (Yüzbinde 50) Asgari: 20 birim işlem ücreti Azami : 80 birim işlem ücreti (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden)

Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır.

Diğer İşlem Ücretleri

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Yıllık Hizmet Ücreti

PORTFÖY DEĞERİ YILLIK BAKIM BEDELİ 0.0000001 TL - 100 TL 39 TL
100 TL - 1000 TL 69 TL Portföy Değeri>1000 TL 109 TL

Her Hesaptan, yıllık olarak alınmaktadır.

Posta(ekstre) Ücreti

15 TL/gönderi

Her gönderi üzerinden alınmaktadır

Kaldıraçlı Alım/Satım İşlem Komisyonları

İşlem Hacmi ve Portföy Değeri’ne göre değişen oranlar uygulanmaktadır.

İşlem Hacmi ve Portföy Değeri’ne göre değişen oranlar uygulanmaktadır.

FX CFD İşlem Komisyonları

İşlem Hacmi ve Portföy Değeri’ne göre değişen oranlar uygulanmaktadır.

İşlem Hacmi ve Portföy Değeri’ne göre değişen oranlar uygulanmaktadır.

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ve Temerrüt Faiz Oranları

Komisyon Detayları

Tahsilat Detayları

Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Faiz Oranları

BPP+15

O/N= Takasbank Borsa Para Piyasası günlük maksimum faiz oranı olup, takasbank.com.tr web sitesinden öğrenilebilir. Örnek olarak, Takasbank BPP günlük maksimum faiz oranı % 10 olduğu durumda, Yatırımcınin 10.000 TL lik kredi tutarı karşılığı azami faiz oranı O/N+20 olup, (10+20)=30 olarak % 30 yıllık faiz üzerinden günlük kredi faizi tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

Kredi tutarı üzerinden günlük olarak tahsilat edilmektedir.

Nakit temerrüt durumunda uygulanan faiz oranı

BPP + 30

O/N= Takasbank Borsa Para Piyasası günlük maksimum faiz oranı olup, takasbank.com.tr web sitesinden öğrenilebilir.

Yatırımcının eksi bakiyesi üzerinden günlük olarak tahsilat yapılmaktadır.

Sayfa 115788 kere görüntülenmiştir.

Piyasa Bilgileri


Sizi Arayalım

Hizmetlerimiz

Piyasa Verileri