MARBAŞ 2016 YILINDA TÜRKİYEDE BANKACILIK SEKTÖRÜ

2016 YILINDA TÜRKİYEDE BANKACILIK SEKTÖRÜ


Sizi Arayalım


e-Bülten

Bültenimize abone olarak duyurularımızı takip edin.


Ekleme Tarihi: 11.02.2016 16:00

Gelir kalitesi açısından iyi bir çeyrek gözlemliyoruz. Çekirdek gelirlerin, kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının korunması, TÜFE’ye endeksli menkullerin getirilerinin son çeyrekte yükselmesi ve mevsimsellik etkisinde artan komisyon gelirleri sayesinde çeyreksel olarak yüzde 11 artacağı bekleniyor. Net faiz marjında çeyreksel 34 baz puan genişleme olacağı bekleniyor. Bunların yanında, swap kaynaklı artan sermaye piyasası zararları, ivmesi azalmasına rağmen devam eden komisyon geri ödemeleri ve kurdaki zayıflama ile azalan genel karşılık giderleri banka karlarını bu çeyrek olumsuz etkileyebilecek unsurlardır.

Takip ettiğimiz bankaların yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre toplamda %50 çeyreksel net kar büyümesi açıklamasını bekliyoruz

  • Mevduat maliyetlerindeki artışa karşın kredi faizlerindeki artışlarla çekirdek marjlarda toparlanma görülürken TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerindeki artış sayesinde gelirler önceki döneme göre artıyor
  • Yılın ilk yarısına göre hız kesmiş olsa da net ücret ve komisyon gelirlerindeki artış devam ediyor ve ayrıca bu çeyrekte hesap işletim ücretleri gibi bazı mevsimsel etkiler de görülecek
  • Maliyetlerdeki artışa karşın bankaların swap fonlama tutarlarındaki daralma sebebiyle gelir tablosu üzerindeki olumsuz etki daha sınırlı kalacak
  • Tahsili gecikmiş alacaklardaki artış ve yaşlanma etkisi ile özel karşılık giderleri artarken toplam karşılık giderlerinde yukarıda bahsedilen genel karşılıkların olumlu etkisi dengeleyici olacak.

Yapı Kredi, Garanti Bankası ve TSKB bu çeyrekte en yüksek net kar büyümesi elde edecek bankalar olarak sıralanabilir .

Güçlü Yönler:

· 2001 Krizi Sonrasında Alınan Önlemlerin Sektörü Şoklara Karşı Güçlendirmesi

· Kriz yönetimi deneyimi, insan gücü kalitesi

· Ekonomide ve sektörde yaşanan zorluklara karşın varlık kalitesinin korunması

· Yaygın dağıtım kanalları ve gelişmiş ürün ve hizmet çeşitliliği

· Teknolojik altyapıda uluslararası rekabet düzeyinin yakalanmış/aşılmış olması

Zayıf Yönler:

· Finansal sistemin sığlığı, yüksek DİBS bağımlılığı

· Aktif - Pasif arasındaki vade uyumsuzluğu

· Kredi/Mevduat oranının yüksekliği

· Makroihtiyati tedbirlerin kredi büyüme eğilimini yavaşlatması

· Yurtiçinde tasarruf oranlarının düşük seyretmesi

· Dolarizasyon eğiliminin swap maliyetlerini artırması

Fırsatlar:

· Avrupanın genişleme süreci ve Euro Bölgesi üzerinden düşük maliyetli borçlanma imkanı

· Yeni ekonomi yönetiminin yatırım ve büyüme odaklı bir politika izlemesi

· Fed'in faiz artırımlarını yavaş bir döngüde gerçekleştirecek olması

· Yüksek sermaye yeterlikik oranı ve bu oranın aşağı çekilme ihtimali

· Ücret-Komisyon Gelirlerindeki negatif etkilerin sona erecek olması

Tehditler:

Özvarlık karlılığının sektör cazibesini kaybettiriyor olması

Hane halkının borçluluğunun yüksek olması

Döviz kurlarındaki artışın reel sektör borçluluğunu artırması, batık kredi riskinin yükselmesi

Orta ve uzun vadede ucuz finansmana erişimin giderek zorlaşacak olması

Jeopolitik risklerin yatırım ortamını bozması

TCMB'nin normalleşme sürecinin fonlama maliyetlerini artırması

Turan Can GÜRSOY
MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ARAŞTIRMA BİRİMİ

Turan Can GÜRSOY, MARBAŞ MENKUL DEĞERLER Araştırma Uzmanı olarak görev yapmakta günlük analizleri derleyerek günlük raporlar oluşturmaktadır.

Marbaş Menkul Değerler'de hesap açtığınızda aşağıdaki işlemleri, müşteri temsilcilerimiz ve sağlamış olduğumuz online platformlar aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Üstte yer alan menüler aracılığı ile daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

arrow left
arrow right